Texas Hold’em poker no limit

I No limit, är positionen viktigare än i fixed limit eftersom besluten du fattar kommer att ha en större inverkan på din hög med chips. Nivån på motståndarna är också viktig. Det är viktigare att du har övergreppet över dina motståndare i No limit eftersom de bättre spelarena vinner lättare i No limit.

No limit aggressivt

Spela slutet aggressivt, var säker på att du höjer eller kastar korten på river kortet, och syna endast mycket sällan. Att spela för många start händer är ett stort misstag, du riskerar hela dina hög vid många tillfällen om du spelar ett öppet spel. Höga par, så som AA, KK och QQ är de bästa händerna, de höga sammankopplade kombinationerna som AK och AQ kan resultera i att vinna små och förlora stora potter.

Spela de höga sammankopplade kombinationerna reserverat. Men det är viktigt att var oberäknelig så lägg in några höjningar med svaga händer och syna med starka händer.

Riskera inte dina chips

Riskera inte dina chips genom att betta för mycket för att vinna smått, du kommer de flesta gånger att bli synad av en stark hand. Betta inte för lite med en bra hand, du låter motståndarna dra billigt och risken finns då att deras drag slår in.

En hygglig höjning innan floppen är av storlek 3-4 gånger mörk vadet, lägg till ett mörkvad för varje spelare som har synat innan dig. Respektera stora höjningar, eftersom bluffar är ovanliga, de flesta gånger är det en riktigt stark hand du är upp emot.

Lämna en kommentar